İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi alabilmek için aranan şartlarİKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YETKİ BELGESİ
 
Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik, 13 Şubat 2018 tarih, 30331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik; İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamakta olup ilgililer yetki belgesi başvurusunu https://ietts.gtb.gov.tr/ linki üzerinden yapabilmektedir.

* İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yetki Belgesi Başvurusunda Aranan Şartlar

* İETTS Uygulama Kullanım Kılavuzu