TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRLARI ARTTIRILDI

19/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7063 sayılı kanunun 11. maddesi ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun "başvuru" başlıklı 68. maddesine değişiklik yapılarak ilçe THH başvuru parasal sınırı 4.000,00-TL, il THH başvuru parasal sınırı 6.000,00-TL'ye çıkarıldı.